סרטים משני תודעה

שני ידיים של אנשים

בן אנוש – Human

מה עושה אותנו אנושיים? האם כאשר אנחנו אוהבי או כשאנחנו נלחמים? כשאנחנו צוחקים? בוכים? הסקרנות שלנו?

לצפייה

עסקים מבוססי שליחות