וובינרים חודשיים

וובינר 12/9/18

שאלות שנענו בוובינר: כיצד לחדש את התקשורת עם המקור בצורה זורמת ושוטפת כיצד לשמור על החיבור הרגשי לעשייה שלנו איך לתעדף את כל המשימות שלנו

לצפייה

וובינר 22-8-18

שאלות שנענו בוובינר: כיצד להתחבר מחדש למקור מציאת מקור נוסף איזו עבודה מתאימה לי כיצד לפתח מקורות הכנסה נוספים התמודדות במצב של חוסר ודאות כלכלית

לצפייה

וובינר 24-04-2018

בין השאלות שעליהן ערן עונה בוובינר: כיצד לייצר הכנסה נוספת של עוד 10,000 ₪ בחודש כיצד לסגור פער תודעתי בין בני הזוג איך להתחבר מחדש

לצפייה

עסקים מבוססי שליחות